INNOSTUD

17 January, 2021

Login
Register

Սվետլանա Մարության


Teacher

Ս

Age: 2 years old

Tasks
Test name Subject Status
Միջին խումբ Music ( 5-10 ) Active
Ավագ խումբ Paint ( 5-10 ) Active
Ավագ խումբ (4) Paint ( 5-10 ) Active
ՊԱՐԶ ԹՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ /2/ /ավագ խումբ/ Paint ( 5-10 ) Active
ԹՎԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄԸ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻՆ /ավագ խումբ/ Paint ( 5-10 ) Active
ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ /2/ /ավագ խումբ/ Paint ( 5-10 ) Active
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ /2/ /ավագ խումբ/ Paint ( 5-10 ) Active
ՏԵՂԱՆՔԻ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ /ավագ խումբ/ Paint ( 5-10 ) ActiveElectronic library
TitleAuthorFile