INNOSTUD

26 May, 2020

Login
Register

Լիդա Ավանեսյան


Teacher

Լ

Age: ___ years oldՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածուTasks
Test name Subject Status
Գրքի էջեր Mathematics ( 5-10 ) Active
Պրակտիկա ԱԲ 3 Mathematics ( 5-10 ) Active
Ստուգում Mathematics ( 5-10 ) ActiveElectronic library
TitleAuthorFile