INNOSTUD

29 September, 2022

Login
Register

Electronic libraryTitle Author Age group File
Шахматы для самых маленькихСухин И.Г.5-10 Download
Обучение игре в шахматы детей дошкольного возрастаКоржова Л.Л.5-10 Download
Развивающие игры ВоскобовичаАдвахова О.А.5-10 Download
Гармоничное развитие ребенкаГленн Доман5-10 Download
Личностный интерес ребенка как фактор приобщения к чтениюАндрей Кашкаров5-10 Download
Играем вместеУльрих Хаймлих5-10 Download
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯМиляева Л.М.5-10 Download
Психология игрыЭльконин Д.Б.5-10 Download
Развитие речи детейТихеева Е.И.5-10 Download
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОЗНАНИЕ. ЛИЧНОСТЬА. H. Леонтьев5-10 Download
Интерактивное обучение, как средство развития связной речи детей дошкольного возраста /семинар-практикум/Фешина Н.В.5-10 Download
Методика физического воспитанияШишкина В.А.5-10 Download
Ֆիզկուլտուրայի պարապմուքնենրը մանկապարտեզի ավագ խմբումՌ.Առաքելյան5-10 Download
Развитие речи детей дошкольного возрастаФ.А. Сохин5-10 Download
Методика развития речи и обучения родному языку дошкольниковАлексеева М.М., Яшина Б.И.5-10 Download
Методика развития речи детей дошкольного возрастаУшакова О.С, Струнина Е.М5-10 Download
Технологии педагогической деятельности 3 частьЛ.В. Байбородова, Г.В. Куприянова, Е.Н. Степанов, А.В. Золотарева, А.А. Кораблева5-10 Download
Современные технологии развития речи детей дошкольного возрастаКолосова И.В.5-10 Download
Развитие речи детей средней группыГранова А.А.5-10 Download
Подвижные игры для детей 3-5 летУтробина К.К5-10 Download
Педагогическая диагностика в детском садуЛаврова Л.Н.5-10 Download
Основы педагогического мастерстваС.Д. Якушева5-10 Download
Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для вузовА. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева5-10 Download
Язык и ребенок: Лингвистика детской речиЦейтлин С.Н.5-10 Download
ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ, ТАБЛИЦАХ И СХЕМАХО.А. Базикова5-10 Download
Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունից դեպի տարրական դպրոց երեխայի սահուն անցումը կազմակերպելու Մեթոդական ուղեցույց մանկավարժների համարՀույսի կամուրջ5-10 Download
Методика « Паравозик»М.А. Панфилова5-10 Download
Методика «Кактус»М.А. Панфилова5-10 Download
Конспекты логоритмических занятии с детьми 2-3 летКартушина М.Ю.5-10 Download
ԽաղադարանՔայլ առ քայլ5-10 Download