INNOSTUD

21 July, 2024

Login
Register

Develop the education in ASPU

The Most Educational Way to Sum Up the Winter Holidays...

The best form of vacation for students is spending active and busy days under one roof; guided by this principle the Pedagogical University united its 70 students at the educational base in Aghavnadzor. Students with outstanding academic progress from 10 Faculties, who have been active, and who participated in the four-day war ...

Reception of Master's Degree at Pedagogical University...

Apply for the June 10-August 25 training and June 10-September 10 for distance learning. For more details call 010 59 70 69.

ASPU Lecturer Attended Seminar...

Recently, within the framework of the TRIF (Theory of Solving Inventory Problems) pedagogy, New Generation Education International has organized a seminar for educators in Moscow. The aim of the seminar was to familiarize the wide range of pedagogues with the theoretical basics, tools and techniques of TRIF pedagogy. Attached to...

Certificates for Diaspora Armenian Teachers...

Today, certificates were awarded to Diaspora Armenian teachers who are trained at the Pedagogical University. The head of the Department of Foreign Relations and Diaspora of the Ministry of Diaspora Arkady Papoyan congratulated the teachers on the completion of the project. Welcoming the participants of the 1-month training prog...

Develop the education in ASPU

The Most Educational Way to Sum Up the Winter Holidays

Reception of Master's Degree at Pedagogical University

Subjects

Electronic libraryquestionsAuthorFile
Մանկապարտեզի կրտսեր առաջին խմբի կրթական համալիր ծրագիր /2-3 տարեկաններ/Հ․Միտոյան,Ս․ՄարությանDownload
Մանկապարտեզի միջին խմբի կրթական համալիր ծրագիրՀ․Միտոյան և ուրիշներDownload
Նախադպրոցական մանկավարժությունՄարության Ս․, Դալլաքյան Ա․Download
Развитие речи в детском садуГербова В.В.Download
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ – УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯАлексеева Л.П.Download
АНДРАГОГИКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАДрешер Ю.Н.Download
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯАфонькина Ю.А. Кузьмичева Т.В.Download
3 лучшие методики раннего развитияМальцева И.В.Download
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАБутенко Н.В.Download
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬОсадчук О.Л.Download
Игровая педагогикаЗахарова И.Ю.Download
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВЧумакова С.П.Download
50 ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 1Թորոսյան Կ. Չիբուխչյան Կ.Download
50 ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 2Թորոսյան Կ. Չիբուխչյան Կ.Download
100 ԽԱՂ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԲալայան Ա.Download
Խաղալով սովորենքԳյուլամիրյան Ջ.Download
Ե՞րբ ես կկարողանամ տուն գնալHuman Rights WatchDownload
Ծննդից մինչև 6 տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական չափորոշիչներՀեղինակային խումբDownload
Երկխոսություն ծնողների հետԳյուլամիրյան Ջ.Download
Հեքիաթներ, որ երեք ավարտ ունենՋանի ՌոդարիDownload
Ի՞նչ անել 1Գյուլամիրյան Ջ.Download
Ի՞նչ անել 2Գյուլամիրյան Ջ.Download
Հոգեբանական խաղեր և վարժություններՀեղինակային խումբDownload
3-6 տարեկան երեխաների կրթական ծառայությունների կազմակերպում այլընտրանքային մոդելներովՀեղինակային խումբDownload
Շտապեք, երեխաներ, թռչել ենք սովորելուՇ․ԱմոնաշվիլիDownload
Երգիչ-կատարողՆ.ՄուրադյանDownload
Պլանավորումն ըստ չափորոշչային պահանջներիԶ.Սիրունյան և ուրիշներDownload
«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԽԹԱՆՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐՀեղինակային խումբDownload
Դասի կառուցվածքային տարրերի կիրառումը հանրակրթական առարկանեի օրվա պլանների կազմման գործընթացումՀ.ԱյվազյանDownload
Մանկապարտեզի վաղ հասակի առաջին և երկրորդ խմբերի կրթական համալիր ծրագիրՀեղինակային խումբDownload
ՏեղեկագիրԿրթության Ազգային ԻնստիտուտDownload
Քննադատական մտածողություն ձևավորող կրթությունը որպես կանխակալ մտածողության արդյունքում ծագած հակասությունների կարգավորման գրավականԱ.ԱնափիոսյանDownload
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУЕманова С.Download
Как повысить успеваемостьС.СобцовDownload
АНДРАГОГИКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАДрешер Ю.Download
Язык и ребенокН.ЦайтлинDownload
Дошкольная педагогикаГогоберидзе А.Download
Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 летКуцакова Л.Download
Диагностика речевого развития детей дошкольного возрастаУхина Л.Download
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՀ.ՊետրոսյանDownload
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՍ.ԽուդոյանDownload
ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯКетриш Е.Download
Ներառական կրթությունՀեղինակային խումբDownload
Տարրական կրթության մանկավարժությունԴասընթացի փաթեթDownload
Практика административной работе в школеДрамбян М.Download
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВЧумакова С.Download
3 лучшие методики раннего развитияМальцева И.Download
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯАфонькина ЮDownload
Развитие речи детей дошкольного возраста: ПособиеСохин Ф.Download
Практикум по детской психологииУрутнаева Г.Download
РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗАГольева Г.Download
Современные технологии воспитания школьников: концепции, структура, методыЗайцев В.Download
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕГусевская О.Download
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКАПетрова Т.Download
Развитие речи детей средней группыГранова А.Download
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯКольга В.Download
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИФабрикантова Е.Download
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯРадионова Е.Download
Технологии педагогической деятельностиБайбородова Л.Download
Детская психологияЭльконин Д.Download
Семинар-практикумФешина Н.Download
Язык и ребенокЦейтлин С.Download
Деятельность, сознание,личностьЛеонтьев А.Download
Развитие речи детейТихеева Е.Download
Психология игрыЭльконин Д.Download
Воспитательная деятельность классного руководителяМиляева Л.Download
Диагностические карты индивидуального развития ребѐнкаКарпова Ю.Download
Играем вместеУльрих Х.Download
Личностный интерес ребенка как фактор приобщения к чтениюКошкаров А.Download
Современные технологии развития речи детей дошкольного возрастаКолосова А.Download
Технологии педагогической деятельностиБайбородова Л. и др.Download
Методика развития речи и обучения родному языку дошкольниковАлексеева М.М., Яшина Б.И.Download
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВДиденко Л.Download
Опыт образовательной практики учителей начальных классов в современных условияхПикова Л.Download
«Педагогиче-ская копилка-2017».Тюкинеева О.Download
Актуальные вопросы педагогики и образования: воспита-тельный аспектДрозд К.Download
Вопросы современной педагогики: материалы VII Mеждунар. науч. конф.Коллектив авторовDownload
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИЗагоруля Т.Download
Игровые технологии в образованииЕмельянова Т.Download
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯФабрикантова Е.Download
Педагогическая диагностика в детском саду в условияхЛаврова Л.Download
Основы педагогики и андрагогикиКох М.Download
Непрерывное развитие педагогической функции личностиАхметжанова Г.Download
Обучение как приключение: Как сделать уроки интересными и увлекательнымиБерджес Д.Download
Основы учебно-исследовательской деятельностиБережнова Е.Download
Педагогика и психология высшей школыДианова Т.Download
Применение современных интерактивных методов обучения в вузеДеева Е.Download
Страна чудесных словАндропова Т.Download
Сборник методических разработок «Педагогиче-ская копилка-2017Тюкинеева О.Download
Введение в педагогическую профессиюБумаженко Н.Download
Информатизация образовательного процесса в начальной школе:Пащенко О.Download
Методология научных исследованийПономарев А.Download
Организация образовательной средыКустов Ю. и др.Download
Педагогика начальной школыПодласый И.Download
Педагогическая физиологияГребнева В.Download
Педагогический менеджментКапитонова Т.Download
Педагогическое общениеФалей М.Download
Педагогические технологии: ПрактикумФролова П.Download
Предшкольная пораБухтоярова В.Download
Развитие креативных способностей младших школьниковБлагодер В.Download
Современные педагогические технологии развития личностиКозинская О.Download
Теория и методика развития речи детейЯшина В.Download
Трудный ребенок. Как справиться с ним и с собойКаздин А.Download
Ֆիզկուլտուրայի պարապմունքները ավագ խմբումԱռաքելյան Ռ.Download
большой альбомДмитриева В.Download
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКЛарионова С.Download
Կերպարվեստի պարապմունքները մանկապարտեզումՍմբատյան Լ.Download
Մարիա ՄոնտեսսորիԹարգմ, Հակոբյան Գ.Download
Oժտված երեխաների հոգեբանական դիագնոստիկանԱռաքելյան Մ.Download
Ստեղծագործական երևակայության քերականությունՌոդարի Ջ.Download
Էկոլոգիական դաստիարակությունԿրթական բարեփոխումների կենտրոնDownload
Խոսքի զարգացման պարապմունքներըմիջին խմբումՄիտոյան Հ. և ուրիշներDownload
Մաթեմատիկայի իմ այբուբենը մաս 2Հրությունյան Հ,,Չիբուխչյան Ս.Download
Մաթեմատիկայի իմ այբուբենըՀրությունյան Հ,,Չիբուխչյան Ս.Download
New changesԹեսթերDownload
Թեսթային գրականությունDownload
ԽաղադարանՔայլ առ քայլ» ԲՀ, ՅՈՒՆԻՍԵՖDownload
101 WAYS TO TEACH CHILDREN SOCIAL SKILLSLawrence E. Shapiro, Ph.D.Download
MediavirusDuglas RashkoffDownload
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯВ.И.МАКСАКОВАDownload
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕО.А.БАРАНОВDownload
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯБ.М. БИМ-БАДDownload
Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вузаА.В.ФедоровDownload
В МИРЕ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВЛ. М. БАЖЕНОВАDownload
У Ч И Т Е Л Ь Х ХI В Е К А :С.П. ИВАНОВАDownload
Դպրոցի շեմինԱ.ՀովհաննիսյանDownload
МедиавирусДугла РашкоффDownload
ԽաղադարանՔայլ առ քայլDownload
Конспекты логоритмических занятии с детьми 2-3 летКартушина М.Ю.Download
Методика «Кактус»М.А. ПанфиловаDownload
Методика « Паравозик»М.А. ПанфиловаDownload
Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունից դեպի տարրական դպրոց երեխայի սահուն անցումը կազմակերպելու Մեթոդական ուղեցույց մանկավարժների համարՀույսի կամուրջDownload
ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ, ТАБЛИЦАХ И СХЕМАХО.А. БазиковаDownload
Язык и ребенок: Лингвистика детской речиЦейтлин С.Н.Download
Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для вузовА. Г. Гогоберидзе, О. В. СолнцеваDownload
Основы педагогического мастерстваС.Д. ЯкушеваDownload
Педагогическая диагностика в детском садуЛаврова Л.Н.Download
Подвижные игры для детей 3-5 летУтробина К.КDownload
Развитие речи детей средней группыГранова А.А.Download
Современные технологии развития речи детей дошкольного возрастаКолосова И.В.Download
Технологии педагогической деятельности 3 частьЛ.В. Байбородова, Г.В. Куприянова, Е.Н. Степанов, А.В. Золотарева, А.А. КораблеваDownload
Методика развития речи и обучения родному языку дошкольниковАлексеева М.М., Яшина Б.И.Download
Развитие речи детей дошкольного возрастаФ.А. СохинDownload
Ֆիզկուլտուրայի պարապմուքնենրը մանկապարտեզի ավագ խմբումՌ.ԱռաքելյանDownload
Методика физического воспитанияШишкина В.А.Download
Интерактивное обучение, как средство развития связной речи детей дошкольного возраста /семинар-практикум/Фешина Н.В.Download
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОЗНАНИЕ. ЛИЧНОСТЬА. H. ЛеонтьевDownload
Развитие речи детейТихеева Е.И.Download
Психология игрыЭльконин Д.Б.Download
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯМиляева Л.М.Download
Играем вместеУльрих ХаймлихDownload
Личностный интерес ребенка как фактор приобщения к чтениюАндрей КашкаровDownload
Гармоничное развитие ребенкаГленн ДоманDownload
Развивающие игры ВоскобовичаАдвахова О.А.Download
Обучение игре в шахматы детей дошкольного возрастаКоржова Л.Л.Download
Шахматы для самых маленькихСухин И.Г.Download
TestTestDownload
Test 3Test 3Download
test 5test 5Download
Test 9Download
TestTestDownload
Test 22Test 2Download
Մեդիագրագիտությունը սկզբնական կրթության ոլորտումԽաչատրյան Հ․, Պողոսյան Լ․, Ենոքյան Տ․Download
Մեդիա և տեղեկատվական գիրագիտությունը նախադպրոցական կրթության մեջ, դաստիարակի ձեռնարկԽալաթյան Ա․, Մկրտչյան Մ․, Գյուրջյան Ա․Download
testtestDownload
Мышление и речьВыготский Л.Download
View Electronic Library